Bis, W. „Wilczyska – Mieszkalno-Obronna Siedziba Na Pograniczu Mazowsza I Małopolski Z końca XV – Drugiej połowy XVII Wieku”. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, t. 69, nr 3, grudzień 2021, s. 301-20, doi:10.23858/KHKM69.2021.3.002.