Niemira, K. „Sklep Chaudoirów. Przyczynek Do Badań Nad Warszawskim Rynkiem wyrobów Luksusowych W Wieku XVIII”. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, t. 70, nr 1, czerwiec 2022, s. 35-49, doi:10.23858/KHKM70.2022.1.002.