Starzyński, M. „«Mistrzowie koziobrodzi» — Krawcy I Ich Cech W Krakowie XIV–XV Wieku”. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, t. 70, nr 2, październik 2022, s. 151-64, doi:10.23858/KHKM70.2022.2.002.