Jankowski, A. „«By umarłą widzieć… Okno Się musiało W Trunnie wyrząć». Rozważania O początkach Portretu Trumiennego”. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, t. 69, nr 1, lipiec 2021, s. 57-74, doi:10.23858/KHKM69.2021.1.004.