Penkała-Jastrzębska, A. „Świat Kultury Materialnej Na Magnackim Dworze Na przykładzie rejestrów majątkowych Anny Katarzyny Z Sanguszków Radziwiłłowej Z Lat 1738–1741”. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, T. 69, nr 1, lipiec 2021, s. 101-20, doi:10.23858/KHKM69.2021.1.006.