Gaziński, R. „Urzędnicy Centralni książąt szczecińskich W XVI I Na początku XVII Wieku”. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, T. 69, nr 2, październik 2021, s. 161-78, doi:10.23858/KHKM69.2021.2.002.