Ilski, J. „Pierścień Z Grodziska W Błoniu. Przykład Kultury Materialnej I Duchowej W obrębie Dworu książęcego Konrada Mazowieckiego”. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, t. 70, nr 2, październik 2022, s. 127-50, doi:10.23858/KHKM70.2022.2.001.