Nechytailo, P. „Naczynia Ceramiczne Z Drugiej połowy XV–pierwszej połowy XVI Wieku Z Badań Wykopaliskowych Na Polskim Rynku W Kamieńcu Podolskim”. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, t. 70, nr 2, październik 2022, s. 231-6, doi:10.23858/KHKM70.2022.2.006.