Kozdrach, M. „Nekropolia Kochanowskich? Osiemnastowieczne pochówki W Kaplicach zwoleńskiego kościoła W świetle Metryk Parafialnych”. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, t. 70, nr 2, październik 2022, s. 201-30, doi:10.23858/KHKM70.2022.2.005.