Klonder, A. „Piotr Miodunka, Społeczność małych Miast południowej Małopolski Od końca XVI Do końca XVIII Wieku”. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, t. 70, nr 1, czerwiec 2022, s. 115-7, https://journals.iaepan.pl/khkm/article/view/3125.