Kowalczyk, M., i D. Żołądź-Strzelczyk. „Żywienie Dziecka W Polskiej Rodzinie Szlacheckiej W Drugiej połowie XVIII Wieku Na przykładzie Stasia Tretera”. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, t. 70, nr 4, grudzień 2022, s. 419-33, doi:10.23858/KHKM70.2022.4.002.