Kowalczyk-Heyman, E. „Słownik Historyczno-Geograficzny Ziemi Czerskiej W średniowieczu, Z. 1 A – Cychry”. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, t. 70, nr 2, październik 2022, s. 258-9, https://journals.iaepan.pl/khkm/article/view/3187.