Klonder, A. „Chłopi Na Ziemiach Dawnej Rzeczypospolitej Do czasów uwłaszczenia”. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, t. 70, nr 3, grudzień 2022, s. 363-6, https://journals.iaepan.pl/khkm/article/view/3293.