Związek, T., M. Leńczuk, i U. Zachara-Związek. „Lustracja królewskich Puszcz, lasów I borów Na Mazowszu Z 1566 Roku”. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, t. 71, nr 2, lipiec 2023, s. 181-0, doi:10.23858/KHKM71.2023.2.004.