Čelkis, T. „Realne I wyobrażone Granice I rubieże Wielkiego Księstwa Litewskiego, Red. Dorota Michaluk”. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, t. 70, nr 4, grudzień 2022, s. 507-12, https://journals.iaepan.pl/khkm/article/view/3334.