Związek, T. „Młynarstwo W państwie Zakonu krzyżackiego W Prusach W XIII–XV Wieku (do 1454 r.), Rafał Kubicki, Gdańsk 2012 [recenzja]”. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, t. 62, nr 2, kwiecień 2014, s. 292-0, https://journals.iaepan.pl/khkm/article/view/786.