Przybyłowicz, O. M. „Rachunki Za Pogrzeby sióstr Norbertanek Klasztoru Na Zwierzyńcu (XVII–XVIII Wiek)”. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, t. 62, nr 3, lipiec 2014, s. 431-40, https://journals.iaepan.pl/khkm/article/view/800.