Jankowski, A. „Splendor pędzlem Kreowany : Dekoracje ścienne Jako Wyraz Ambicji benefaktorów świątyń Drewnianych Wielkopolskiej Prowincji”. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, t. 62, nr 4, styczeń 2014, s. 488-9, https://journals.iaepan.pl/khkm/article/view/804.