Kowalczyk, M. E. „«W Powszechny Zwyczaj to weszło,zaczynać młodzi płci Obojej Naukę Od geografii», Czyli O kulturotwórczej Roli podręczników Geograficznych W Polsce XVIII Wieku”. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, t. 62, nr 4, styczeń 2014, s. 568-7, https://journals.iaepan.pl/khkm/article/view/809.