Opioła-Cegiełka, M. „Polskie Poradniki Gospodarstwa Domowego Z Drugiej połowy XIX I początku XX Wieku O służących : Między Wzorcem a Realiami”. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, t. 62, nr 4, styczeń 2014, s. 587-94, https://journals.iaepan.pl/khkm/article/view/811.