Przybyłowicz, O. M. „ 23-26 Kwietnia 2014 R”. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, t. 62, nr 4, styczeń 2014, s. 670-3, https://journals.iaepan.pl/khkm/article/view/821.