Zachara-Związek, U. „Legaty Testamentowe Mieszczan Krakowskich Na Rzecz kościoła I Klasztoru bernardynów Na Stradomiu W Drugiej połowie XV Wieku”. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, t. 63, nr 1, styczeń 2015, s. 29-40, https://journals.iaepan.pl/khkm/article/view/824.