Jankowski, A. „„Pierwszy” W toruńskim Panteonie Ludzi Nauki I Sztuki. Uwagi O książce Gwido Chmarzyński I Jego dzieło «Sztuka W Toruniu» [artykuł Recenzyjny]”. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, t. 63, nr 1, styczeń 2015, s. 157-60, https://journals.iaepan.pl/khkm/article/view/833.