Domżał, R. „Nowoczesne Techniki Dokumentacji Zabytkowych łodzi I statków”. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, t. 63, nr 3, styczeń 2015, s. 535-40, https://journals.iaepan.pl/khkm/article/view/866.