Kajzer, L. „Źródła I materiały Do dziejów Szlachty województwa Sandomierskiego W XVI-XVIII Wieku, T. 2: Inwentarze dóbr Ziemskich Z XVII–XVIII Wieku (cz. 1), wstęp I Oprac. J. Pielas, Kielce 2013 [recenzja]”. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, t. 64, nr 1, styczeń 2016, s. 127-34, https://journals.iaepan.pl/khkm/article/view/894.