Klonder, A. „Testamenty Szlacheckie Z ksiąg Grodzkich Wielkopolskich Z Lat 1681-1700, Wyd. Paweł Klint, Wrocław 2015 [recenzja]”. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, t. 64, nr 4, styczeń 2016, s. 518-20, https://journals.iaepan.pl/khkm/article/view/930.