Janeczek, A., i A. Klonder. „Dr Janusz Sztetyłło (26 Kwietnia 1932 – 1 września 2016)”. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, t. 64, nr 4, styczeń 2016, s. 525-7, https://journals.iaepan.pl/khkm/article/view/932.