Delimata-Proch, M. „Wypadki Losowe Oraz Inne „wielkie niebeśpieczeństwa" W świetle księgi cudów I łask Matki Bożej Świętogórskiej (XVI-XVIII w.)”. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, t. 65, nr 1, styczeń 2017, s. 3-18, https://journals.iaepan.pl/khkm/article/view/935.