Popiołek, B., i U. Kicińska. „Panie Zamoyskie: Anna Franciszka Z Gnińskich, Teresa Z Potockich I Urszula Z Kalińskich — Okruchy Biografii W świetle Korespondencji I aktów Ostatniej Woli”. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, t. 65, nr 1, styczeń 2017, s. 19-38, https://journals.iaepan.pl/khkm/article/view/936.