Klonder, A. „Egodokumenty. Tradycje Historiograficzne I Perspektywy Badawcze, Red. W. Chorążyczewski, A. Pačevicius, S. Roszak, Toruń 2015 [notka]”. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, t. 65, nr 1, styczeń 2017, s. 124-5, https://journals.iaepan.pl/khkm/article/view/945.