Ulicki, B. „Instrumenty Prawne Ochrony przeciwpożarowej W Miastach Polskim Przedrozbiorowej, Maurycy Zajęcki, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Poznań 2014, Ss. 340 : [recenzja]”. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, t. 65, nr 2, styczeń 2017, s. 271-8, https://journals.iaepan.pl/khkm/article/view/960.