Kowalczyk-Heyman, E. „„Studia Geohistorica. Rocznik Historyczno-Geograficzny", Nr 1-4, 2013-2016”. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, t. 65, nr 2, styczeń 2017, s. 279-, https://journals.iaepan.pl/khkm/article/view/961.