Przybyłowicz, O. M. „Źródła Do Poznania Gospodarki W Dobrach Wiejskich Klarysek gnieźnieńskich Od końca XVI Do schyłku XVII Stulecia”. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, t. 65, nr 4, styczeń 2017, s. 447-59, https://journals.iaepan.pl/khkm/article/view/981.