Adamska, D. „W Sprawie Lokalizacji Cmentarzy żydowskich Na średniowiecznym Śląsku”. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, t. 66, nr 1, styczeń 2018, s. 3-19, https://journals.iaepan.pl/khkm/article/view/989.