Klonder, A. „Źródła I materiały Do dziejów Szlachty województwa Sandomierskiego W XVI–XVIII Wieku, T. 2: Inwentarze dóbr Ziemskich Z XVII–XVIII Wieku (cz. 2), wstęp I Oprac. Katarzyna Justyniarska-Chojak, Jacek Pielas, Kielce 2016 [omówienie]”. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, t. 66, nr 1, styczeń 2018, s. 116-7, https://journals.iaepan.pl/khkm/article/view/998.