[1]
Chudziak, W. 2009. Ze studiów nad genezą wczesnośredniowiecznych mostów na obszarze Pomorza = From the study on the origin of early mediaeval bridges on Pomerania. Przegląd Archeologiczny. 57, (sty. 2009), 99–131.