[1]
Kulesza, P. 2009. Ewolucja symboliki misyjnej w Skandynawii w epoce Wikingów na przykładzie motywu walczącego jelenia = The evolution of missionary symbolism in Scandinavia in the Viking Age on the example of the motif of the struggling deer. Przegląd Archeologiczny. 57, (sty. 2009), 143–160.