[1]
Lech, J. 2009. O genezie i wczesnych dziejach Instytutu Historii Kultury Materialnej PAN wraz z uwagami do artykułu "Imperium atakuje", pióra prof. Stefana K. Kozłowskiego = On the genesis and early development of the Institute of History of Material Culture of the Poli. Przegląd Archeologiczny. 57, (sty. 2009), 191–214.