[1]
Łaciak, D. i Stoksik, H. 2010. Problematyka ceramiki malowanej i „grafitowanej" z wczesnej epoki żelaza w świetle badań fizykochemicznych. Przegląd Archeologiczny. 58, (sty. 2010), 105-146.