[1]
Kabaciński, J. i Sobkowiak-Tabaka, I. 2012. Zasiedlenie Niżu Europejskiego u schyłku pleniglacjału w świetle danych paleośrodowiskowych. Przegląd Archeologiczny. 60, (sty. 2012), 7–24.