[1]
Miazga, B. 2014. Rozwój technologii wytwarzania noży w średniowiecznym Wrocławiu w świetle badań metaloznawczych = The development of technology of knifes production in medieval Wrocław based on metallographic investigations. Przegląd Archeologiczny. 62, (sty. 2014), 147–164.