[1]
Osipowicz, G. 2015. Zorganizowane i wyspecjalizowane obozowisko zbieraczy? Z wyników badań traseologicznych i przestrzennych materiałów mezolitycznych ze stanowiska Ludowice 6. Przegląd Archeologiczny. 63, (grudz. 2015), 59–85.