[1]
Sielicka, K. 2015. Przyczynek do badań nad rolą psów w społecznościach środkowoeuropejskiego Barbaricum. Przegląd Archeologiczny. 63, (grudz. 2015), 147–175.