[1]
Sudoł, M., Bokiniec, E., Krajcarz, M., Krajcarz, M.T., Trojan, A. i Grafka, O. 2015. Human activity traces from shelter in Smoleń III (central part of Kraków-Częstochowa Upland) from the last centuries of Antiquity. Przegląd Archeologiczny. 63, (grudz. 2015), 177–193.