[1]
Ciesielska, A. 2015. „Teoria bez danych jest pusta, ale dane bez teorii są ślepe” (Ch. Wright Mills). Odpowiedź na recenzję Michała Parczewskiego Daleko od przełomu opublikowaną w Slavia Antiqua LV (2014), s. 237-253. Przegląd Archeologiczny. 63, (grudz. 2015), 231–241.