[1]
Gediga, B. 2015. Dr Eleonora Tabaczyńska 5 sierpnia 1931 – 15 czerwca 2015. Przegląd Archeologiczny. 63, (grudz. 2015), 248–250.