[1]
Gediga, B. 2015. Prof. dr hab. Stanisław Kurnatowski 5 sierpnia 1929 – 11 stycznia 2015. Przegląd Archeologiczny. 63, (grudz. 2015), 251–253.