[1]
Skrzyńska, K. i Gałecki, Z. 2021. Wiejskie struktury osadnicze i ich przemiany w czasie. Przykład Nowosielca na dawnym pograniczu polsko-rusko-litewskim . Przegląd Archeologiczny. 69, (wrz. 2021), 171–190. DOI:https://doi.org/10.23858/PA69.2021.2105.