[1]
Leligdowicz, A. 2022. Czy można mówić o działalności badawczej w warunkach nazistowskiego obozu koncentracyjnego? Uwagi na marginesie artykułu Andrzeja Prinkego. Przegląd Archeologiczny. 70, (grudz. 2022). DOI:https://doi.org/10.23858/PA70.2022.2743.