[1]
Kolenda, J. 2023. Badania wykopaliskowe średniowiecznego cmentarzyska i osady w Miliczu: motywacje, cele, konteksty. Przegląd Archeologiczny. 71, (lis. 2023).